Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anticholeraic
anticholeraic
[ænti,kɔlə'reiik]
tính từ
phòng chống thổ tả
danh từ
thuốc trừ thổ tả


/'æntikɔlə'reiik/

tính từ
phòng chống bệnh tả, trừ tả

danh từ
thuốc trừ tả


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.