Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
angels-on-horseback
angels-on-horseback
['eindʒəlzɔn'hɔ:sbæk]
danh từ
món sò bọc thịt mỡ


/'eindʤəlzɔn'hɔ:sbæk/

danh từ
món sò bọc thịt mỡ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.