Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
all-hallows


/'ɔ:l'hælouz/

danh từ
các thánh
    all-hallows Day ngày lễ các thánh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.