Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
airworthiness
airworthiness
['eəwə:ðinis]
danh từ
khả năng bay được (máy bay)


/'eə,wə:ði/

danh từ
khả năng bay được (máy bay)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.