Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
admittable
admittable
[əd'mitəbl]
tính từ
có thể để cho vào (nơi nào)


/əd'mitəbl/

tính từ
có thể để cho vào (nơi nào)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.