Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adiposity
adiposity
[,ædi'pɔsiti]
danh từ
tình trạng béo phì, tình trạng phát phì


/,ædi'pɔsiti/

danh từ
tình trạng béo phì, tình trạng phát phì

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.