Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
account statement


    Chuyên ngành kinh tế
bản thanh toán
bảng báo cáo kế toán
    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: xây dựng
tuyên bố tài khoản


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.