Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abscessed
tính từ
(y học) bị áp-xe
bị rỗabscessed
['æbsist]
tính từ
(y học) bị áp-xe
bị rỗGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.