Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abominableness
abominableness
[ə'bɔminəblnis]
danh từ
sự ghê tởm, sự kinh tởm
(thông tục) sự tồi tệ


/ə'bɔminəblnis/

danh từ
sự ghê tởm, sự kinh tởm
(thông tục) sự tồi tệ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.