Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
a priori
a+priori
['eiprai'ɔ:rai]
phó từ
theo cách suy diễn; theo cách diễn dịch
tiên nghiệm
a priori probability
(toán học) xác suất tiên nghiệmtiên nghiệm

/'eiprai'ɔ:rai/

danh từ & phó từ
theo cách suy diễn, theo cách diễn dịch
tiên nghiệm
probability a_priori (toán học) xác xuất tiên nghiệm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.