Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
USA
USA
[,ju: es 'ei]
viết tắt
nước Mỹ; Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ (United States of America)
quân đội Mỹ, quân đội Hoa Kỳ (United States Army)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.