Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
(as) different as chalk and/from cheese


(as)+different+as+chalk+and/from+cheese
thành ngữ chalk
(as) different as chalk and/from cheese
hoàn toàn khác nhau; khác nhau hẳnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.