Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ợt


[ợt]
Like child's play.
Dễ ợt
Easy as child's play.
very easy, very simpleLike child's play
Dễ ợt Easy as child's play


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.