Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ới


[ới]
cảm thán.
xem ơi ới
oh!
ới! cha ơi
oh father!cảm thán. hey; call repeatedly
ơi ới gọi đò to call repeatedly for the ferry-boat


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.