Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ướpverb
to scent to mix with to embalm

[ướp]
động từ
to scent
to mix with
to embalmGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.