Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đunverb
to heat; to boil; to warm to push; to shove

[đun]
động từ
to heat; to boil; to warm
to push; to shoveGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.