Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đội hình


[đội hình]
formation; line-up
Tàu chiến xếp đội hình chiến đấu
Warships in combat formation
Đội hình đội bóng tròn
A football players' formationFormation; line-up
Tàu chiến xếp đội hình chiến đấu Warships in combat formation
Đội hình đội bóng tròn A football player's formation (line-up)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.