Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đằng ấy


[đằng ấy]
(thân mật) you
Đằng ấy có muốn đi xi nê với tớ không?
Would you like to go to the cinema with me?(thân) You
Đằng ấy có muốn đi xi nê với tớ không? Would you care to go to the cinema with me?


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.