Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đùng đoàng


[đùng đoàng]
Boom and bang, boom and crack.
Súng nổ đùng đoàng
Firearms boomed and cracked.Boom and bang, boom and crack
Súng nổ đùng đoàng Firearms boomed and cracked


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.