Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đèn sách


[đèn sách]
(bõ công đèn sách) worth one's burning the midnight oil(cũ) Midnight oil
Bõ công đèn sách Worth one's burning the midnight oil


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.