Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đánh vầnverb
to spell

[đánh vần]
to spell
Từ đó đánh vần như thế nào?
How do you spell it?; How is it spelt?
Tôi đánh vần tên tôi cho anh ghi nhé?
Shall I spell my name for you?Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.