Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đánh thứcverb
to awake; to wake up

[đánh thức]
to awake; to awaken; to arouse; to wake upGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.