Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đánh thắng


[đánh thắng]
to defeat; to trounce; to vanquish; to worst; to triumph; to achieve/win/gain a victory (over somebody)Defeat,trounce, worst


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.