Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đành rằng


[đành rằng]
Despite the fact that.
Đành rằng chậm bắt đầu, nhưng nếu làm khẩn trương thì vẫn có thể đạt được kế hoạch
Despite the fact that we were late in starting, we'll be able to fulfit our plan if we work with a sense of urgency.Despite the fact that


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.