Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ít nhứtadverb
at least
cô phải đọc ít nhứt là một cuốn sách mỗi tuần lễ You should read at least one book every week

[ít nhứt]
xem ít nhấtGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.