Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ìverb
to be inert; to sluggish

[ì]
động từ
to be inert; to sluggishGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.