Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ê chềadj
shameful

[ê chề]
bitter
Thất vọng ê chề
To be bitterly disappointedGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.