Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ép buộcverb
to constrain; to oblige

[ép buộc]
to constrain; to force; to oblige
ép buộc ai phải hứa / thú tội
To force a promise/confession from somebodyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.