Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
è cổadj
Back-bending
gánh nặng è cổ A load of back-bending weight

[è cổ]
tính từ
Back-bending
gánh nặng è cổ
A load of back-bending weightGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.