Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
turn one's stomach
turn+one's+stomach
thành ngữ stomach
turn one's stomach
làm cho ai ghê tởm; làm cho ai chán ghétGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.