Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
god's acre
god's+acre
['gɔdz,eikə]
danh từ
nghĩa địa


/'gɔdz,eikə/

danh từ
nghĩa địa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.