Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
doub'e entendre
doub'e+entendre
[,du:bl ɑ:n'tɑ:ndrə]
danh từ
câu hai nghĩa; lời hai ý
sự dùng những lời hai ý


/'du:blỴ:n'tỴ:ndr/

danh từ
câu hai nghĩa; lời hai ý
sự dùng những lời hai ý


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.