Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coup d'oeil
coup+d'oeil
['ku:'də:i]
danh từ
cái liếc mắt
cái nhìn tổng quát


/'ku:'də:i/

danh từ
cái liếc mắt
cái nhìn tổng quát


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.