Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blind man's holiday
blind+man's+holiday
['blaindmænz'hɔlədi]
danh từ
lúc chạng vạng, lúc hoàng hôn


/'blaindmænz'hɔlədi/

danh từ
lúc chạng vạng, lúc hoàng hôn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.