Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bear's foot
bear's+foot
['beəzful]
danh từ
cây trị điên


/'beəzful/

danh từ
cây trị điên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.