Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
'll
ll
[l]
(viết tắt) của will
I'll = I will; he'll = he will; that'll = that will(vt của will)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.