Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
xanthoma disseminatum


noun
rare chronic xanthoma of adults in which orange or brownish papules develop on many surfaces of the body
Hypernyms:
xanthoma


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.