Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
western gray squirrel


noun
large grey squirrel of far western areas of United States
Syn:
western grey squirrel, Sciurus griseus
Hypernyms:
tree squirrel
Member Holonyms:
Sciurus, genus Sciurus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.