Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
villa/'vilə/

danh từ

biệt thự; biệt thự ở ngoại ô


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "villa"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.