Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
unshrinking


adjective
not shrinking from danger
Syn:
unblinking, unflinching, unintimidated
Similar to:
unafraid, fearless

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.