Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Tuatha De


noun
race of Celtic gods or demigods;
ruled Ireland in the Golden Age
Syn:
Tuatha De Danann
Regions:
Ireland, Hibernia, Emerald Isle
Hypernyms:
Celtic deity


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.