Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
triode


/'traioud/

danh từ

(vật lý) triôt, ống ba cực


Related search result for "triode"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.