Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
trimmings


    Chuyên ngành kinh tế
đồ phụ tùng
    Chuyên ngành kỹ thuật
biên giấy
phoi bào
phoi cắt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.