Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
to draw sb's attention to sth
to+draw+sb's+attention+to+sth
thành ngữ draw
to draw sb's attention to sth
lưu ý ai về điều gìGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.