Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tiểu phẫu


[tiểu phẫu]
minor surgery
Một ca tiểu phẫu
A minor operation
(Trải qua một ca ) tiểu phẫu
To undergo minor surgery; to have a minor operationGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.