Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thiên vịadj
biased, partial, unfair

[thiên vị]
partial; one-sided; biased
ý kiến thiên vị
Biased opinionGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.