Chuyển bộ gõ


Từ điển Kỹ Thuật - Kinh Tế Anh Việt Anh
thanh chéo


cross-tie
diagonal
 • cặp thanh chéo: diagonal brace
 • thanh chéo (chịu nén): diagonal strut
 • thanh chéo chịu kéo: tension diagonal
 • thanh chéo chịu kéo: diagonal (in tension)
 • thanh chéo chịu nén: diagonal (in compression)
 • thanh chéo không gian: space diagonal bar
 • thanh chéo ở biên: end diagonal bar
 • thanh chéo trong giàn: diagonal truss rod
 • strut
 • thanh chéo (chịu nén): dialogal strut
 • thanh chéo (chịu nén): diagonal strut
 • wind brace
  chuyển mạch thanh chéo
  cross-bar switch
  cột hai nhánh không thanh chéo
  two-leg battened column
  cột hai nhánh không thanh chéo
  two-leg battened stanchion
  hệ thống thanh chéo
  cross-bar system
  ngắt điện thanh chéo
  cross-bar switch
  thanh chéo bám khuôn vách
  break-back tie
  thanh chéo đi lên hướng sang phải
  bar (rising to the right)
  thanh chéo đi lên hướng sang trái
  bar (rising to the left)
  thanh chéo phụ (trong giàn hình chữ K)
  subdiagonal
  vòm thanh chéo
  braced-rib arch  Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

  © Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.