Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
thô bỉ


grossier.
Con người thô bỉ
un homme grossier
Lời nói thô bỉ
paroles grossières.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.