Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tản vănnoun
(củ) prọ

[tản văn]
danh từ.
(củ) pro.
prose
viết thành tản văn
turn into proseGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.