Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
smooth green snake


noun
of western and central United States
Syn:
Opheodrys vernalis
Hypernyms:
green snake, grass snake


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.